Nyköpings naturliga mötesplats

Tävla i Turtimmen

Tävla i Turtimmen

Bara du som handlar något i Västerport eller Axet under Turtimmen kan vinna.
Vi betalar de varor du avsett köpa i kassan upp till ett värde av max 500 kr.
Kostar dina varor mer än 500 kr så betalar du själv mellanskillnaden

Tävlingen gäller någon gång varje månad hela 2022.

För att erhålla priset krävs att du

  • Svara rätt på två av tre frågor
  • låter dig fotograferas och filmas av oss samt att du ger ditt medgivande till att bilden och filmklippet får publiceras tillsammans med ditt namn i våra digitala kanaler (Facebook, Instagram).
  • Materialet kommer bara att användas för att presentera dig som vinnare.
  • Är du under 12 år krävs målsmans medgivande.

FLER EVENEMANG: