GALLERIA AXET
Västra Storgatan 13
611 31 Nyköping

GALLERIA VÄSTERPORT
Västra Storgatan 14
611 31 Nyköping

Centrumansvarig
Maria Eile
maria.eile@stadsrumfastigheter.se

Marknadsansvarig
Kicki Wisell
marknadsansvarig@vasterport.com
marknadsansvarig@galleriaaxet.se

Felanmälan
Telefon dagtid: 0155-29 19 80 eller info@lennander.se

Etablering/uthyrning
uthyrning@stadsrumfastigheter.se

Uthyrning lägenheter i Västerport
Köhantering och uthyrning sker via HomeQ och www.homeq.se

Stadsrum Fastigheter AB äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige. Främst i stadskärnor och stadsdelscentrum. Stadsrum där människor helst väljer att vara, mötas och arbeta.

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla och förädla våra platser i nära samverkan med kommuner, hyresgäster och det lokala näringslivet. Vårt fastighetsbestånd har ett brett och blandat utbud. Naturliga mötesplatser som innehåller det mesta för människors dagliga behov. Handel, bostäder, arbetsplatser, kultur, service, hotell, vård med mera. Vi finns idag från Lund i söder till Östersund i norr.