Nyköping står inför en spännande förändring, där lokala aktörer går samman under parollen ”Vi ses på stan” för att stärka stadens butiker och skapa fler arbetstillfällen inom centrumhandeln. Det utökade samarbetet mellan NYSAM, fastighetsägarna Corem och Stadsrum Fastigheter signalerar en gemensam strävan att främja lokal handel och lyfta fram Nyköpings unika utbud. Genom att samordna marknadsföring och arrangera gemensamma evenemang på stan, strävar dessa partners efter att göra Nyköping till en destination för alla som vill uppleva en rik shoppingkultur.

Stärkande partnerskap

NYSAM, Corem och Stadsrum Fastigheter har enat sina krafter för att stödja och stärka Nyköpings butiker. Med galleriorna Axet, Västerport, Cityarkaden och Nyckeln som viktiga inslag i stadskärnan är dessa fastighetsägare nyckelspelare i att forma Nyköpings handelslandskap. Genom att samarbeta strävar de inte bara efter att skapa en enhetlig och tilltalande stadskärna, utan även att locka fler invånare och besökare till att upptäcka det rika utbudet av butiker och gallerier.

Handla lokalt för en levande stad

Initiativet ”Vi ses på stan” fokuserar på att återerövra den lokala handeln som idag går till andra orter och e-handeln. Genom att uppmuntra invånare att handla lokalt bidrar man inte bara till en tryggare framtid för butikerna och hyresvärdarna utan skapar också en levande stadsmiljö. Med en härlig shoppingupplevelse som drivkraft strävar man efter att göra centrum till en plats där människor kan fika, umgås, äta gott och shoppa – en plats som inte bara är en destination för inköp, utan även en central del av det dagliga livet.

”Vi ses på stan” är mer än bara en paroll – det är en gemensam satsning för att göra Nyköping till en pulserande och blomstrande stad. Genom att samarbeta och främja lokal handel kan Nyköping fortsätta vara en attraktiv destination för alla som söker en unik och levande shoppingupplevelse. Med detta partnerskap skrivs det första kapitlet i en berättelse om en stad där man inte bara handlar, utan även skapar gemenskap och trivsel.